آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت. سوم

  تاریخ انتشار: ۹۸/۴/۲۵

مجمع عمومی‌فوق‌العاده نوبت سوم شرکت تعاونی مسکن دانشگاه علوم پزشکی در ساعت ۱۵ روز پنجشنبه مورخ ۹۸/۵/۱۰ در محل سالن اجتماعات معاونت درمان  به آدرس: اصفهان خیابان آپادانا اول  سالن اجتماعات معاونت درمان

برگزار می شود.ازکلیه اعضاءدعوت می شود شخصاً یا وکالتاً جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این جلسه حضور به هم رسانند.

ضمناًبه اطلاع می رساند که به موجب ماده ۱۹ آئین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی؛تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر۳رأی و هرشخص غیرعضوتنها یک رأی خواهد بود.و اعضاي متقاضي اعطاي نمايندگي،مي‌بايست به‌همراه نماينده خود حداكثر تا تاريخ ۹۸/۵/۵ در محل دفتر تعاونی مسکن دانشگاه علوم پزشکی حاضر تا پس از احراز هويت و تأييدوكالت، برگه ورود به مجمع را دريافت دارند.

دستور جلسه:

  • اصلاح وتغییر ماده ۴ اساسنامه ( محدوده فعالیت)
  • اصلاح وتغییرماده ۵ اساسنامه تعیین و تغییر مرکز اصلی ( اقامتگاه قانونی شرکت)
  • اصلاح وتمدید ماده ۶ اساسنامه (مدت فعالیت شرکت تعاونی)

 

دانلود متن ورد آگهی

 

 

This entry was posted in دسته‌بندی نشده. Bookmark the permalink.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *