اسپینر | ۲۶/۹/۱۴۰۱

اسپینر | ۲۶/۹/۱۴۰۱
اسپینر:ادامه خاکبرداری کف پروژه
اسپینر بنر شروع کار پروژه درمحوطه شمال غربی
اسپینر: انتقال اب های سطحی بوسیله کفکش در محوطه شمال غربی

This entry was posted in دسته‌بندی نشده. Bookmark the permalink.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *