الوند | ۲/۲/۱۴۰۲

الوند | ۲/۲/۱۴۰۲
الوند ادامه آرماتور بندی جهت بتن پارکینگ
الوند ادامه نصب بیس پلیت ها ی دیوار شمالی

This entry was posted in دسته‌بندی نشده. Bookmark the permalink.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *