جدول پرداختی پروژه مسکونی پامچال

باسمه تعالی

پیرو اطلاعیه پذیره نویسی پروژه مسکونی پامچال – انتهای خیابان رباط سوم جدول پرداختی بر اساس میانگین متراژ ۱۱۰ متر به شرح زیر اعلام می گردد:

 

جدول پرداختی پروژه مسکونی پامچال – متراژ ۱۱۰ متر
ردیف مبلغ قابل پرداخت جهت ثبت نام اولیه ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰
شرح پرداخت تاریخ مبلغ
۱ پرداختی اولیه بابت خرید زمین ۹۷/۸/۱۵ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲ پرداختی اولیه بابت خرید زمین ۹۷/۹/۱۵ ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳ پرداختی اولیه بابت خرید زمین ۹۷/۱۰/۱۵ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴ پرداختی اولیه بابت خرید زمین ۹۷/۱۱/۱۵ ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵ پرداختی اولیه بابت خرید زمین ۹۷/۱۲/۱۵ ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶ پرداختی بابت پروانه ساختمان ۹۸/۱/۱۵ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۷ پرداختی بابت پروانه ساختمان ۹۸/۲/۱۵ ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۸ پرداختی بابت پروانه ساختمان ۹۸/۳/۱۵ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱ قسط ۱ پرداختی بابت ساخت ۹۸/۴/۱۵ ۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۲ قسط ۲ پرداختی بابت ساخت ۹۸/۵/۱۵ ۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۳ قسط ۳ پرداختی بابت ساخت ۹۸/۶/۱۵ ۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۴ قسط ۴ پرداختی بابت ساخت ۹۸/۷/۱۵ ۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۵ قسط ۵ پرداختی بابت ساخت ۹۸/۸/۱۵ ۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۶ قسط ۶ پرداختی بابت ساخت ۹۸/۹/۱۵ ۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۷ قسط ۷ پرداختی بابت ساخت ۹۸/۱۰/۱۵ ۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۸ قسط ۸ پرداختی بابت ساخت ۹۸/۱۱/۱۵ ۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۹ قسط ۹ پرداختی بابت ساخت ۹۸/۱۲/۱۵ ۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۰ قسط ۱۰ پرداختی بابت ساخت ۹۹/۱/۱۵ ۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۱ قسط ۱۱ پرداختی بابت ساخت ۹۹/۲/۱۵ ۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۲ قسط ۱۲ پرداختی بابت ساخت ۹۹/۳/۱۵ ۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۳ قسط ۱۳ پرداختی بابت ساخت ۹۹/۴/۱۵ ۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۴ قسط ۱۴ پرداختی بابت ساخت ۹۹/۵/۱۵ ۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۵ قسط ۱۵ پرداختی بابت ساخت ۹۹/۶/۱۵ ۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۶ قسط ۱۶ پرداختی بابت ساخت ۹۹/۷/۱۵ ۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۷ قسط ۱۷ پرداختی بابت ساخت ۹۹/۸/۱۵ ۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۸ قسط ۱۸ پرداختی بابت ساخت ۹۹/۹/۱۵ ۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۹ قسط ۱۹ پرداختی بابت ساخت ۹۹/۱۰/۱۵ ۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰ قسط ۲۰ پرداختی بابت ساخت ۹۹/۱۱/۱۵ ۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۱ قسط ۲۱ پرداختی بابت ساخت ۹۹/۱۲/۱۵ ۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۲ قسط ۲۲ پرداختی بابت ساخت ۴۰۰/۱/۱۵ ۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۳ قسط ۲۳ پرداختی بابت ساخت ۴۰۰/۲/۱۵ ۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۴ قسط ۲۴ پرداختی بابت ساخت ۴۰۰/۳/۱۵ ۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۵ قسط ۲۵ پرداختی بابت ساخت ۴۰۰/۴/۱۵ ۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۶ قسط ۲۶ پرداختی بابت ساخت ۴۰۰/۵/۱۵ ۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۷ قسط ۲۷ پرداختی بابت ساخت ۴۰۰/۶/۱۵ ۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۸ قسط ۲۸ پرداختی بابت ساخت ۴۰۰/۷/۱۵ ۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۹ قسط ۲۹ پرداختی بابت ساخت ۴۰۰/۸/۱۵ ۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰ قسط ۳۰ پرداختی بابت ساخت ۴۰۰/۹/۱۵ ۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۱ قسط ۳۱ پرداختی بابت ساخت ۴۰۰/۱۰/۱۵ ۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۲ قسط ۳۲ پرداختی بابت ساخت ۴۰۰/۱۱/۱۵ ۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۳ قسط ۳۳ پرداختی بابت ساخت ۴۰۰/۱۲/۱۵ ۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۴ قسط ۳۴ پرداختی بابت ساخت ۴۰۱/۱/۱۵ ۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۵ قسط ۳۵ پرداختی بابت ساخت ۴۰۱/۲/۱۵ ۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۶ قسط ۳۶ پرداختی بابت ساخت ۴۰۱/۳/۱۵ ۴۵,۰۰۰,۰۰۰
پيش بيني اخذوام درصورت امكان طبق شرايط وضوابط بانكي ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مجموع اقساط قابل پرداخت بصورت علی الحساب : ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
در تاریخ ……………. برنامه زمانبندی فوق  تحویل  اینجانب ……………………………………. گردیده و مورد تائید می باشد .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              نام و نام خانوادگی / امضاء

پیش بینی اخذ وام در صورت امکان طبق شرایط و ضوابط بانکی مبلغ ۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال ( در مرحله تسهیلات بانکی اخذ شود از مبالغ اقساط کسر می گردد )

This entry was posted in دسته‌بندی نشده. Bookmark the permalink.

One thought on “جدول پرداختی پروژه مسکونی پامچال

  1. محمد رضا :

    سلام
    جدول اقساط و مبلغ و تا یخ ان اصلا خوانا نیست
    لطفا اصلاح کنید
    ممنون

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *