سیب ۱۴۰۱/۴/۲۹

تکمیل سقف دوم E4
استقرار کانکس انتظامات در گیت ورودی پروژه سیب
بغل زنی دیواره های گود وگود برداری چاله اسانسور بلوک C
گودبرداری بلوک Dدر حال انجام
خاکبردای خیابان B19
اجرای خرپشته H3, سقفH8
اجرای سقف E1 ,E4 – قالبندی ستونها و دیوار های برشی E2,E3

This entry was posted in دسته‌بندی نشده. Bookmark the permalink.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *