سیب | ۱/۲/۱۴۰۲

سیب | ۱/۲/۱۴۰۲
سیب. کف بندی سقف چهار بلوک H9
سیب. کف بندی سقف سوم بلوک c
سیب. قالب بندی و آرماتور بندی بلوک B
سیب. اجرای گچو خاک طبقه اول H2
سیب. اجرای وال پست سرسرای بلوک H7

This entry was posted in دسته‌بندی نشده. Bookmark the permalink.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *