سیب | ۱۰/۱/۱۴۰۲

سیب | ۱۰/۱/۱۴۰۲
سیب. داربست بندی اسانسور بلوک H1
سیب. اجرچینی طبقه اول بلوک H1
سیب. اجرای سنگ لاشه و مگر بلوک B
سیب. خم و برش آرماتور ستونهای سقف سوم بلوک C

This entry was posted in دسته‌بندی نشده. Bookmark the permalink.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *