سیب | ۱۰/۱۰/۱۴۰۱

سیب | ۱۰/۱۰/۱۴۰۱
تجهیز کارگاه و ساخت اتاق انبار
شروع سنگی داری پلاک های تجمیعی ۱۳۰ و ۱۳۱ چشمه توتی
سیب. اجرای وال پست دیوار پیرامونی طبقه چهارم بلوکH
سیب. یک رگه کردن دیوارهای داخلی طبقه اول بلوک H3
سیب ارماتور بندی و قالب بندی سقف اول بلوک c
سیب. بلوک گذاری سقف ششم بلوک E4
سیب. بلوک گذاری سقف دوم H9

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.