سیب | ۱۰/۸/۱۴۰۱

🔻 سیب | ۱۰/۸/۱۴۰۱
سیب. بتن ریزی پارت دوم فونداسیون بلوکC
سیب. اجرای وال پست بلوکهای H
سیب . بلوک گذاری سقف پنجم H1
تکمیل ارماتوربندی سقف سوم H9
شاه توت۱. تکمیل قالب بندی ستونهای سقف پنجم
سیب. باز کردن قالب ستونها و دیوارهای برشی سقف پنجم E4

This entry was posted in دسته‌بندی نشده. Bookmark the permalink.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *