سیب | ۱۴۰۱/۵/۲۵

آماده سازی بلوک تجمیعی ۳۶ واحدی B
شروع عملیات ساخت فونداسیون و اسکلت بلوک تجمیعی ۲۶ واحدی C4
شروع مجدد عملیات ساخت اسکلت ۴ واحدی بلوک H1
بتن ریزی ستونها و دوار. برشی های طبقه اول E1و E4
گچ ریزی گدانی های بلوک c
بتن ریزی ستونهای سقف سوم بلوک E3
بتن ریزی ستونهای سقف سوم بلوک E2

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.