سیب | ۱۴۰۱/۵/۲۵

آماده سازی بلوک تجمیعی ۳۶ واحدی B
شروع عملیات ساخت فونداسیون و اسکلت بلوک تجمیعی ۲۶ واحدی C4
شروع مجدد عملیات ساخت اسکلت ۴ واحدی بلوک H1
بتن ریزی ستونها و دوار. برشی های طبقه اول E1و E4
گچ ریزی گدانی های بلوک c
بتن ریزی ستونهای سقف سوم بلوک E3
بتن ریزی ستونهای سقف سوم بلوک E2

This entry was posted in دسته‌بندی نشده. Bookmark the permalink.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *