سیب | ۱۴۰۱/۶/۱

بازدید جناب مهندس صادقی از طرف شهرداری منطقه ۶ به همراه جناب مهندس شاهمرادی از پروژه
قالب بندی ستون های سقف سوم E2
اجرای وال پست دیوار پیرامون پارکینگ E
قالب بندی ستون و دیوارهای سقف سوم E3
آجرچینی دیوار پیرامون پارکینگ E
ارماتوربندی سقف سوم E4
ارماتوربندی دیوار و ستونهای سقف اول H9
خاکبرداری بلوک D

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.