سیب | ۱۴۰۱/۶/۱۴

تیرچه و بلوک گذاری سقف سوم E3
تکمیل سقف سوم E1
تراز کردن زیر سقف E1
اجرای وال پست های زیرزمینE
خاک برداری بلوک D
ایزوگام چاله اسانسورهای C
اجرای حصار کشی دور کارگاه بلوک C
ارماتوربندی ستونها و دیوارهای سقف سوم H1
تکمیل درب انبار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.