سیب | ۱۴۰۱/۶/۱۶

شروع ارماتوربندی فونداسیون C
تکمیل کفراژ بلوک H9
ادامه فنس کشی دور کارگار C
دیوار محافظ دور چاله اسانسور بلوک C
دیوار چینی زیرزمین بلوک E
تکمیل سقف سوم بلوک E3
باز کردن قالب دیوار سقف سوم بلوک E2
بازکردن قالب سقف سوم E1

This entry was posted in دسته‌بندی نشده. Bookmark the permalink.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *