سیب | ۱۴۰۱/۶/۱۷

خاکبرداری بلوک D
ادامه تکمیل سقف سوم E3
کف بندی سقف سوم بلوک E2
ادامه اجرچینی دیواره چاله اسانسور بلوک C
قالببندی ستونها و دیوارهای سقف سوم H1

This entry was posted in دسته‌بندی نشده. Bookmark the permalink.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *