سیب | ۱۴۰۱/۷/۲۳

?سیب | ۱۴۰۱/۷/۲۳
اجرای وال پست پارکینگ H4
تکمیل ارماتوربندی سقف اول H9
اجرای ارت سقف اول H9
بتن ریزی پارت اول فونداسیون بلوک C
دیوار چینی پارکینگ H4
بتن ریزی سقف چهارم H1
سقف چهارم E4اماده بتن ریزی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.