سیب | ۱۴۰۱/۷/۲۸

🔻سیب | ۱۴۰۱/۷/۲۸
سیب. ارماتور بندی ستونهای سقف پنجم E4
شاه توت۲. اجرای قالب دور سقف چهارم
سیب. ارماتور بندی ستونهای سقف پنجمH1
سیب. قالب بندی پارت دوم فونداسیون C
سیب. تکمیل ارماتور بندی سقف اول H9

This entry was posted in دسته‌بندی نشده. Bookmark the permalink.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *