سیب | ۱۶/۱/۱۴۰۲

سیب | ۱۶/۱/۱۴۰۲
سیب. اجرای وال پست پارکینگهای بلوک H
سیب. بتن ریزی سقف سوم بلوک H9
سیب. تکمیل دستگاه پله سقف دوم بلوک H9
سیب. اجرای زهکش چاله اسانسور بلوک B
سیب. پلاستر دیواره چله اسانسور بلوک B
سیب. خم و برش آرماتور ستونهای سقف سوم بلوک C

This entry was posted in دسته‌بندی نشده. Bookmark the permalink.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *