سیب | ۱۶/۲/۱۴۰۲

سیب | ۱۶/۲/۱۴۰۲
سیبC. ارماتور بندی و قالب بندی سقف سوم
سیب. پلاستر دیوار ابدارخانه
سیب.B. ارماتور بندی پارت دوم فونداسیون
سیب H3. گچ و خاک سقف پارکینگ

This entry was posted in دسته‌بندی نشده. Bookmark the permalink.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *