سیب | ۱۷/۸/۱۴۰۱

🔻 سیب | ۱۷/۸/۱۴۰۱
سیب .تکمیل ارماتور بندی ستونهای سقف اول بلوک C
سیب. اجرچینی دیوارهای طبقه اول بلوکهایH6 H7
سیب. ارماتور بندی سقف پنجم بلوک E4
سیب . جابجایی مصالح به طبقه اول بلوکهای H
شاه توت۱. ارماتور بندی سقف پنجم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.