سیب | ۲۲/۸/۱۴۰۱

🔻 سیب | ۲۲/۸/۱۴۰۱
سیب. باز کردن قالب ستونهای سقف دوم H9
سیب . کف بندی سقف خرپشتهH1
تمشک. بتن ریزی ستونها و دیوارهای برشی سقف پنجم
شاه توت ۲. بتن ریزی ستونها و دیوارهای برشی سقف پنجم
سیب. اجرای وال پست طبقه دوم H3
سیب. تکمیل ارماتور بندی و شروع قالب بندی ستون و دیوارهای برشی سقف اول بلوک C

This entry was posted in دسته‌بندی نشده. Bookmark the permalink.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *