سیب | ۲۴/۹/۱۴۰۱

✅ سیب | ۲۴/۹/۱۴۰۱
سیب. اجرای وال پست دیوارهای پیرامونی بلوک H
سیب. اجر چینی دیوارهای پیرامونی طبقه سوم بلوک H7
سیب. کف بندی پارت اول سقف اول C
سیب. خاکبرداری بلوک D
سیب. خاکبرداری بلوک B

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.