سیب | ۲۶/۱/۱۴۰۲

سیب | ۲۶/۱/۱۴۰۲
سیب. رنگ امیزی نبشی وال پست های بلوک E
سیب. اجرای وال پست سرسرای بلوک H1
سیب. اجرای وال پست پارکینگ H7
سیب. آرماتوربندی فونداسیون بلوک B
سیب. حفاری چاه زهکش بلوک B
سیب. کف بندی سقف سوم بلوک C
سیب. اجرچینی پارکینگ بلوک h

This entry was posted in دسته‌بندی نشده. Bookmark the permalink.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *