سیب | ۲۷/۱۰/۱۴۰۱

سیب | ۲۷/۱۰/۱۴۰۱
سیب. اجرای میلگردحرارتی سقف اولC
سیب. اجر چینی طبقه چهارم H7
سیب. اجرای وال پست دیوارهای داخلی طبقه دوم H2
سیب. اجرای وال پست دیوارهای داخلی طبقه دوم H4
شاه توت۲. ارماتور بندی سقف ششم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.