سیب | ۵/۲/۱۴۰۲

سیب | ۵/۲/۱۴۰۲
سیب. رنگ امیزی تیر اهن سقف انبار
سیب. ارماتور بندی سقف سوم بلوک‌C
سیب ارماتور بندی و قالب بندی فونداسیون بلوک B
شاه توت ۱. اجرای وال پست پارکینگ
سیب. اجرای وال پست دستگاه پله H
سیب. کف بندی سقف چهارم بلوک H9
سیب. اجرای زهکش چاله اسانسور بلوک B
سیب. گچ خاک طبقه دوم بلوکهای H1 و۲

 

This entry was posted in دسته‌بندی نشده. Bookmark the permalink.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *