فرم کاندیداتوری پروژه اسپینر

  • لطفا افراد کاندید برای حضور در هیات نمایندگی پروژه با وارد کردن اطلاعات خواسته شده نسبت به ثبت نام اقدام نمایند
  • آپلود عکس پرسنلی الزامی نیست ولی به معرفی شما کمک خواهد کرد
  • آپلود رزومه الزامی نیست ولی به معرفی شما کمک خواهد کرد