قلمستان | ۱۴۰۱/۴/۲۳

آرماتوبندی ستون ها و دیوارهای سقف۱۱
نصب چهارچوب واحدها
ادامه تقسیم تیرچه های سقف دهم شمالی
جلسه با مشاور معماری و مدیرآتلیه معماری تعاونی جهت جانمایی واحدها و محل کلید و پریزها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.