قلمستان ۱۴۰۱/۴/۲۹

?قلمستان ۱۴۰۱/۴/۲۹
تیغه چینی طبقه چهارم شمالی و یک رگه طبقه پنجم شمالی
گچ و خاک طبقه سوم شمالی و چهارم جنوبی
نصب چهارچوب
ادامه بلوک چینی سقف دهم شمالی
شیار زنی و سوراخکاری لوله‌های برق
تخلیه لوله های تاسیسات مکانیکی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.