قلمستان | ۱/۹/۱۴۰۱

قلمستان | ۱/۹/۱۴۰۱
قلمستان: اجرای لوله های پلیکا طبقه دوم بلوک جنوبی
قلمستان: اجرای لوله کشی گاز طبقه چهارم بلوک جنوبی
قلمستان: اجرای تیغه های دو جداره نمای شرقی بلوک جنوبی
قلمستان: اجرای نعل درگاهی های طبقه ششم بلوک شمالی
قلمستان: نصب فریم چهارچوبهای داخلی طبقه ششم بلوک جنوبی
قلمستان: اجرای گچ و خاک طبقه ششم بلوک شمالی و جنوبی
قلمستان: اجرای سفال نعل درگاهی های طبقه اول بلوک شمالی
قلمستان: اجرای کاشی کاری دیوارهای انباری زیرزمین دوم
قلمستان: اجرای دال حیاط مرکزی
قلمستان: اجرای داربست جنوبی بلوک جنوبی
قلمستان: اجرای نبشی کشی نما ضلع جنوبی و غربی بلوک جنوبی
قلمستان: اجرای سوراخکاری روشنایی ایستگاه پله ها
قلمستان: اجرای نبشی کشی نما ضلع جنوبی بلوک شمالی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.