قلمستان | ۱۰/۱۰/۱۴۰۱

قلمستان | ۱۰/۱۰/۱۴۰۱
قلمستان: اجرای سرامیک بدنه پله بلوک جنوبی
قلمستان: نبشی کشی نما ضلع جنوبی بلوک جنوبی
قلمستان: اجرای کلکتور گاز و لوله کشی گاز
قلمستان: اجرای نعل درگاهی ها و خرده کاریهای کنار چهارچوبهای بلوک شمالی و جنوبی
قلمستان: اجرای سرامیک بدنه پله های بلوک شمالی
قلمستان: اجرای نبشی کشی نما ضلع شمالی و جنوبی بلوک شمالی
قلمستان: اجرای گچ و خاک طبقه هفتم بلوک شمالی
قلمستان: اجرای سرامیک کف انباری‌ها
قلمستان: اجرای سرامیک بدنه پارکینگ اول
قلمستان: اجرای قوطی گذاری و لوله کشی برق بدنه ، طبقه ششم
قلمستان: اجرای لوله کشی های تاسیسات مکانیکی
قلمستان: اجرای سقف نورگیر در همکف جهت شروع سرامیک بدنه نورگیرها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.