قلمستان| ۱۰/۸/۱۴۰۱

🔻 قلمستان| ۱۰/۸/۱۴۰۱
قلمستان: نبشی کشی نما ضلع شرقی و جنوبی بلوک جنوبی
قلمستان: اجرای پلاستر آسانسورها
قلمستان: اجرای سفال چینی طبقه هفتم بلوک شمالی
قلمستان: اجرای گچ و خاک طبقه ششم بلوک شمالی و جنوبی
قلمستان: اجرای نعل درگاهی ها و چیدن سفال روی آن
قلمستان: شیار زنی محل رادیاتورها و اسپیلت ها
قلمستان: اجرای سیستم همبندی ارت سقف یازدهم بلوک شمالی
قلمستان: اجرای سرامیک بدنه دیوارهای پارکینگ اول
قلمستان: اجرای فریم چهارچوبهای داخلی و ضد حریق و ضد سرقت بلوک شمالی
قلمستان: اجرای کاشی کاری دیوارهای انباری زیرزمین دوم
قلمستان: اجرای قالب دور سقف یازدهم بلوک شمالی
قلمستان: اجرای نبشی کشی نما ضلع شمالی و جنوبی بلوک شمالی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.