قلمستان | ۱۱/۱۰/۱۴۰۱

قلمستان | ۱۱/۱۰/۱۴۰۱
قلمستان: اجرای نبشی کشی نما ضلع شمالی بلوک و جنوبی شمالی
قلمستان: اجرای لوله کشی گاز
قلمستان: اجرای سرامیک بدنه پله های بلوک شمالی
قلمستان: اجرای گچ و خاک طبقه هفتم بلوک شمالی
قلمستان: اجرای لوله کشی تاسیسات مکانیکی بلوک شمالی و جنوبی
قلمستان: اجرای سرامیک بدنه پله های بلوک جنوبی
قلمستان: اجرای تیغه های طبقه هفتم بلوک شمالی و جنوبی
قلمستان: اجرای آجر نما
قلمستان: نبشی کشی نما ضلع جنوبی بلوک جنوبی
قلمستان: اجرای نعل درگاهی ها و چیدن خرده کاریهای کنار چهارچوب ها
قلمستان: اجرای تیغه های سفال نمای بلوک شمالی
قلمستان: اجرای زیر ساخت های نورگیرها جهت شروع سرامیک بدنه
قلمستان: اجرای سرامیک بدنه دیوارهای پارکینگ
قلمستان: اجرای قوطی گذاری برق طبقه ششم بلوک شمالی و جنوبی
قلمستان: اجرای داربست نمای شرقی و جنوبی بلوک جنوبی و نورگیر ها
قلمستان: اجرای ضد زنگ نبشی های نما
قلمستان: اجرای سرامیک کف انباری‌ها

This entry was posted in دسته‌بندی نشده. Bookmark the permalink.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *