قلمستان | ۱۱/۸/۱۴۰۱

🔻 قلمستان | ۱۱/۸/۱۴۰۱
قلمستان: اجرای نبشی کشی نما ضلع شرقی و جنوبی بلوک جنوبی
قلمستان: اجرای فریم درب های داخلی و ضد حریق و ضد سرقت بلوک شمالی
قلمستان: اجرای نعل درگاهی ها و چیدن سفال روی آن
قلمستان: اجرای نبشی کشی نما ضلع شمالی و جنوبی بلوک جنوبی
قلمستان: اجرای پلاستر داکت های تاسیساتی
قلمستان: اجرای گچ و خاک طبقه ششم بلوک شمالی و جنوبی
قلمستان: اجرای فریم ضد حریق بلوک شمالی
قلمستان: اجرای قوطی گذاری و لوله کشی برق بلوک شمالی
قلمستان: تخلیه آرماتورهای سقف یازدهم و سرسرا
قلمستان: اجرای سوراخکاری سیستم اعلام حریق انباریها
قلمستان: تیغه چینی طبقه هفتم بلوک شمالی و جنوبی
قلمستان: اجرای لوله‌های پلیکا طبقه دوم بلوک جنوبی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.