قلمستان | ۱۲/۲/۱۴۰۲

قلمستان | ۱۲/۲/۱۴۰۲
قلمستان: جوشکاری نما ضلع شمالی بلوک جنوبی
قلمستان: آماه سازی لوله های اسپلیت
قلمستان: جوشکاری لوله های گاز طبقه هفتم و هشتم
قلمستان: آماده سازی سرویس ها جهت شیب بندی و ایزوگام
قلمستان: گچ و خاک طبقه هشتم بلوک جنوبی
قلمستان: اجرای نبشی کشی نما ضلع جنوبی و شرقی بلوک شمالی
قلمستان: اجرای نما
قلمستان: اجرای تیغه های نما
قلمستان: اجرای لوله‌های پلیکا طبقه هفتم و هشتم
قلمستان: اجرای بند کشی نما
قلمستان: تخلیه پوکه و انتقال به پشت بام جهت شیب بندی بام
قلمستان: اجرای نبشی جهت مهار تیغه های روی دیوار برشی و تاسیسات مکانیکی

This entry was posted in دسته‌بندی نشده. Bookmark the permalink.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *