قلمستان ۱۴۰۱/۴/۲۷

گچ و خاک طبقه سوم و چهارم شمالی و جنوبی
نصب چهارچوب
تیغه چینی های طبقه چهارم شمالی

This entry was posted in دسته‌بندی نشده. Bookmark the permalink.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *