قلمستان | ۱۴۰۱/۵/۱۱

نصب چهارچوب انباری ها
بستن دال اطراف پله
گچ و خاک زیرزمین دوم
ضد زنگ نبشی های نما
گچ و خاک طبقه سوم شمالی و پنجم جنوبی
تیغه چینی طبقه چهارم و پنجم شمالی
اجرای نعل درگاهی انباری‌ها
ساخت نعل درگاهی انباری‌ها
شروع عملیات نبشی کشی نما و انداختن قپانی و …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.