قلمستان | ۱۴۰۱/۵/۱۵

اجرای چهارچوب انباری ها
اجرای آرماتوربندی دال بلوک شمالی
اجرای چهارچوب درب داخلی واحدها
شیار زنی برق
پلاستر داکت تاسیساتی مشاع
گچ و خاک طبقه سوم شمالی و پنجم جنوبی
گچ و خاک زیرزمین دوم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.