قلمستان | ۱۴۰۱/۵/۱۹

اجرای سوراخکاری لوله‌های برق
گچ و خاک زیرزمین دوم و اول
گچ و خاک طبقه پنجم جنوبی و سوم شمالی
پلاستر سیاه و سفید داکت تاسیساتی
نبشی کشی نما
کاشی کاری دیوارهای انباری ها
لوله کشی و قوطی گذاری برق
تیغه چینی طبقه پنجم شمالی
شیار زنی لوله های برق
ضد زنگ نبشی نما
ساخت نعل درگاهی ها
نصب چهارچوب انباری ها
نصب چهارچوب واحدها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.