قلمستان ۱۴۰۱/۵/۲

?قلمستان ۱۴۰۱/۵/۲
اجرای دیوارهای طبقه چهارم و پنجم شمالی
شیار زنی لوله برق واحدها
اجرای سفال طبقه پنجم شمالی
شیار زنی لوله های بدنه واحدها
اجرای گچ و خاک طبقه چهارم جنوبی و سوم شمالی
نصب چهارچوبها
قالبندی دال بلوک شمالی سقف دهم
جلسه با ناظر برق تعاونی جهت مسیرهای اصلی برق طبقات و …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.