قلمستان | ۱۴۰۱/۵/۲۰

نصب چهارچوب انباری‌ها
پلاستر داکت های تاسیساتی
نبشی کشی نما
گچ و خاک زیرزمین دوم
گچ و خاک زیرزمین اول
اجرای حرارتی سقف دهم شمالی
اجرای دال بلوک شمالی سقف دهم
شیار زنی برق
نصب چهارچوبها
ساخت نعل درگاهی ها
ضد زنگ نبشی نما
گچ و خاک طبقه پنجم جنوبی و چهارم شمالی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.