قلمستان | ۱۴۰۱/۵/۲۲

اجرای کاشی کاری دیوارهای انباری ها
اجرای حرارتی سقف دهم شمالی
اجرای نبشی نما
گچ و خاک زیر زمین اول و دوم
ساخت نعل درگاهی ها
اجرای تای بیم ها
اجرای توری مرغی در محل اتصال دیوارها
اجرای تیغه چینی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.