قلمستان | ۱۴۰۱/۵/۲۴

نصب چهارچوب های واحدها
نصب و چیدن نعل درگاهی های انباری‌ها
جوشکاری نبشی نما
تراز سقف دهم شمالی
نصب چهارچوب انباری ها
اجرای شیار زنی لوله های برق
گچ و خاک زیرزمین دوم
گچ و خاک زیرزمین اول
کاشی کاری دیوارهای انباری ها
گچ و خاک طبقه چهارم شمالی
تیغه چینی طبقه پنجم شمالی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.