قلمستان | ۱۴۰۱/۵/۲۴

نصب چهارچوب های واحدها
نصب و چیدن نعل درگاهی های انباری‌ها
جوشکاری نبشی نما
تراز سقف دهم شمالی
نصب چهارچوب انباری ها
اجرای شیار زنی لوله های برق
گچ و خاک زیرزمین دوم
گچ و خاک زیرزمین اول
کاشی کاری دیوارهای انباری ها
گچ و خاک طبقه چهارم شمالی
تیغه چینی طبقه پنجم شمالی

This entry was posted in دسته‌بندی نشده. Bookmark the permalink.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *