قلمستان | ۱۴۰۱/۵/۲۷

اجرای نعل درگاهی انباری‌ها و چیدن سفال روی آن
اجرای نبشی نما
نصب چهارچوب واحدها
بتن ریزی سقف دهم شمالی
گچ و خاک پله ها
گچ و خاک طبقه چهارم شمالی
سفال چینی طبقه پنجم شمالی
نبشی کشی نما بلوک شمالی
گچ و خاک زیرزمین دوم شمالی
گچ و خاک زیرزمین دوم جنوبی
سفال چینی طبقه چهارم شمالی
کاشی کاری دیوارهای انباری ها و بند کشی
گچ و خاک زیرزمین اول
سوراخکاری لوله‌های برق
قوطی گذاری برق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.