قلمستان | ۱۴۰۱/۶/۱۴

بتن ریزی پارت دوم ستونهای سقف یازدهم شمالی
اجرای وال پست لابی بلوک جنوبی
اجرای پلاستر داکت های تاسیساتی بلوک شمالی
اجرای یک رگه طبقه ششم بلوک جنوبی
اجرای وال پست لابی بلوک جنوبی
اجرای ضد زنگ چهارچوب انباری ها
اجرای کاشی کاری دیوارهای انباری ها
نصب قوطی های برق بلوک جنوبی
اجرای گچ و خاک طبقه چهارم بلوک شمالی
اجرای آرماتوربندی تیرهای سقف یازدهم بلوک جنوبی
اجرای گچ و خاک زیرزمین اول
اجرای نبشی کشی نما در چهار ضلع دو بلوک شمالی و جنوبی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.