قلمستان | ۱۴۰۱/۶/۱۵

نبشی کشی نما ضلع شمالی بلوک شمالی
تخلیه سرامیک پله ها
پلاستر داکت های تاسیساتی بلوک شمالی
نبشی کشی نما شرقی بلوک شمالی
آرماتوربندی تیرهای سقف یازدهم جنوبی
یک رگه طبقه ششم بلوک جنوبی
کاشی کاری دیوارهای انباری ها
نبشی کشی نما ضلع شرقی بلوک جنوبی
گچ و خاک طبقه پنجم بلوک شمالی
نصب قوطی های برق
اجرای ضد زنگ نبشی های نما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.