قلمستان | ۱۴۰۱/۶/۱۶

پلاستر داکت های تاسیساتی بلوک شمالی
گچ و خاک طبقه پنجم بلوک شمالی
نبشی کشی نما ضلع شمالی بلوک شمالی
قوطی گذاری برق
گچ و خاک زیرزمین اول
آرماتور بندی تیرهای سقف یازدهم بلوک جنوبی
نصب چهارچوب واحدها
کاشی کاری دیوارهای انباری ها
نبشی کشی نما ضلع شرقی بلوک جنوبی
نبشی کشی نما ضلع غربی بلوک جنوبی
نبشی کشی نما ضلع شرقی بلوک شمالی
باز کردن قالب دیوارها و ستونهای سقف یازدهم شمالی جهت شروع کف کشی سقف یازدهم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.