قلمستان | ۱۴۰۱/۶/۱۹

اجرای آویز تیرهای سقف یازدهم بلوک جنوبی
نصب قوطی های برق
گچ و خاک زیرزمین اول
پلاستر و سفیدکاری داکت اصلی تاسیسات مکانیکی و الکتریکی
کاشی کاری دیوارهای انباری ها
نصب چهارچوب واحدها
نبشی کشی نما بلوک شمالی ضلع شمالی
نبشی کشی نما ضلع غربی بلوک جنوبی
گچ و خاک طبقه پنجم بلوک شمالی
سفید کاری داکت تاسیساتی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.