قلمستان | ۱۴۰۱/۶/۲

آماده سازی لوله های گاز
گچ و خاک زیرزمین اول و دوم
نبشی کشی نما
قوطی گذاری برق
شیارزنی لوله های برق
قالبندی ستون های سقف یازدهم پارت دوم
آرماتوربندی ستونهای سقف یازدهم شمالی
نبشی کشی وال پست
کاشی کاری دیوارهای انباری ها
گچ و خاک طبقه چهارم شمالی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.