قلمستان | ۱۴۰۱/۶/۲۳

کاشی کاری دیوارهای انباری ها
اجرای یک رگه طبقه ششم بلوک شمالی
تیرچه گذاری سقف یازدهم بلوک جنوبی
گچ و خاک زیرزمین اول
نبشی کشی نما ضلع شرقی بلوک جنوبی
کف کشی سقف یازدهم بلوک شمالی
گچ و خاک طبقه پنجم بلوک شمالی
اجرای فریم درب ضد حریق پله های بلوک جنوبی
قوطی گذاری و لوله گذاری برق بلوک جنوبی
تیغه چینی طبقه ششم بلوک جنوبی
نصب چهارچوب واحدها
ضد زنگ نبشی های نما
اجرای تیغه چینی نمای بلوک شمالی ضلع شرقی
نبشی کشی نما ضلع غربی بلوک جنوبی
اجرای z90 جهت درگیری ملات با ستونها و دیوار برشی ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.