قلمستان | ۱۴۰۱/۶/۲۷

لوله کشی برق بدنه دیوارها
تیغه چینی طبقه ششم بلوک جنوبی
گچ و خاک طبقه پنجم بلوک شمالی
اجرای آویز تیرهای سقف یازدهم بلوک جنوبی
نبشی کشی نما
اجرای تیغه های نبشی نما
بلوک چینی سقف یازدهم بلوک جنوبی و اجرای تای بیم ها
کاشی کاری دیوارهای انباری های زیرزمین اول و دوم
ضد زنگ نبشی نما
گچ و خاک زیرزمین اول
نصب چهارچوب واحدها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.