قلمستان | ۱۴۰۱/۶/۳

اجرای نبشی نما
اجرای لوله کشی گاز
کاشی کاری دیوارهای انباری ها
گچ و خاک زیرزمین دوم
بتن ریزی دیوارهای سقف یازدهم جنوبی
بتن ریزی ستونهای سقف یازدهم جنوبی
پلاستر داکت های تاسیساتی
نصب چهارچوب واحدها
نبشی کشی نما
ضد زنگ نبشی نما
گچ و خاک طبقه چهارم شمالی
تیغه چینی طبقه پنجم شمالی
نوار کردن لوله های گاز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.